Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 29.04.2024


Në këtë takim u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim të Institucionit:

1. Melita & Partners me kualifikimin:

Nënpunës i Kontabilitetit  -  Niveli IV i KKK.

Gjitashtu KD-AKK-së në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

1. IAAP “Deutschzentrum Kosovo” me tri qendra Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë; me kualifikimin:

- Gjuhë Gjermane A1-C1 Sipas CEFR.

2. IAAP “Kaci Academy” me kualifikimin:

Parukier- Niveli IV i KKK.

3. “ IAAP “ Qendra për Trajnim dhe Zhvillim Telekomi i Kosovës” me kualifikimin:

Gjuhë Angleze- Nivelet A1, A2, B1, B2, C1 Sipas CEFR.

4. “IAAP “Shkolla Digjitale Pejë” me kualifikimin:

Programer Junior – Niveli I i KKK.

5. IAAP “Shkolla Digjitale Prizren” me kualifikimin:

Programer Junior –Niveli I i KKK.

6. IAAP “Instituti Profesionale ATC” me kualifikimin:

Udhëheqës i Hotelit –Niveli III i KKK.

7. IAAP “Diakonie Training Center”  me kualifikimin:

Parukeri – Niveli III i KKK.

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve