Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 30.11.2023

Në këtë takim u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për riakreditim të Institucionit me këtë kualifikim:

1.Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë se Kosovës – IADK:

 • Teknik i Blegtorisë

 

KD i AKK në këtë takim shqyrtoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit/riakreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

1. “International Beauty Brands - Clarissa”:

 • Manikyr

2. “ATC” me kualifikimet:

 • Kuzhinier
 • Instalues Elektrik
 • Picier
 • Ndihmës Kuzhinier
 • Bërës Ëmbëlsirash

3. Kolegji ”ISPE” me kualifikimet:

 • Bashkëpunëtor profesional i infermierisë
 • Teknik Dentar

4. “IAP “Shehu Academy” me kualifikimet:

 • Metalpunues
 • Zdrukthëtar

5. “Viciane MED” me kualifikimin:

 • Bashkëpunëtor profesional i infermierisë

6. ““Dituria” me kualifikimin:

 • Murator

 

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve