06.04.2020

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) njofton se pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me masat mbrojtëse për shkak të situatës së krijuar nga Pandemia e Koronavirusit (COVID–19), në zbatim të këtij vendimi dhe ruajtjes së shëndetit të stafit dhe qytetarëve që kërkojnë shërbime, i ka reduktuar aktivitetet e veta duke u përpjekur që t’i përmbushë funksionet e veta themelore përmes punës në distancë.

 

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE

Struktura themelore e Kornizës përbëhet prej tetë niveleve në të cilat kualifikimet, modulet dhe çdo komponentë tjetër e kualifikimeve mund të vendosen. Secili nivel i KKK është i përcaktuar me nga një..Me shumë...

Udhëzues

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është e mbështetur në tri pako të burimeve të cilat ofrojnë udhëzime të detajuara për zhvillimin dhe implementimin e kualifikimeve profesionale bazuar ne kriteret ..Me shumë...

Publikime

Këtu mund ti gjeni të gjitha vendimet e Këshillit Drejtues të Kualifikimeve, konkurse për ekspert, formularët për valdim dhe akreditim, planin e punës dhe material të ndryshëm promovues të Autoritetit Kombëtar të KualifikimeveMe shumë...