Këshilli drejtues i autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 29.04.2022

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 7 Institucioneve me këto kualifikime:

1. Gjimnazi Britanik për Teknologji:

  -Teknologji e informacionit. 

2. Elektrowati:

-Instalues Elektrik.

3. IQAP TERMO HIDRAULIKU:

-Instalues i ujësjellësit, ngrohjes dhe klimatizimit.

4. Uni BB:

-Rrobaqepës, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë të ngjashëm;

-Modelist, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë.

 1. Diakonie Training Center:

  -Instalues i ngrohjes qëndrore;

  -Instalues i ujësjellësit dhe klimatizimit

  -Instalues Elektrik.

  6. BRITANNICA ELT SCHOOL:

  -Kurse të gjuhës angleze.

  7. JCODERS:

  -Junior Coders;

  -Junior Full Stack developers.

  Gjithashtu, KD i AKK në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

  1. Institucioni "KOLEGJI PJETER BUDI" me kualifikimet:

  -Ndihmës Kuzhinier;

  -Furrëtari.

  2. Institucioni "ANADRINIA MED" me kualifikimin:

  -Bashkëpunetor profesional i infermierisë.

  3. Institucioni "Kolegji ISPE"  me kualifikimet:

  -Teknik i Farmacise;

  -Teknik i Fizioterapise.

  4. Institucioni "Kosova Women 4 Women" me kualifikimet:

  -Rrobaqepës

  -Modelist

  5. Institucioni "Instituti për Aftësime Profesionale KTC - Fushë Kosovël" me kualifikimet:

  -Beres embelsirash;

  -Ndihmes Kuzhinier;

  -Picamen;

  -Grimer;

  -Parukeri;

  -Pedikyrist;

  -Manikyrist;

  -Instalues I ngrohjes qendrore;

  -Instalues i ujesjellesit dhe kanalizimit;

  -Instalues elektrik;

  -Murator dhe punëtorë të ngjajshem;

  6. Intitucioni ""Oskar Kammer Schule" me kualifikimet:

  -Bashkpunetor Profesional I Infermierise;

  -Asistent I kujdesit social dhe shendetesor.

  7. Institucioni "Rezonanca-Prishtine" me kualifikimet:

  -Teknik Dentar;

  -Asistent i Fizioterapise;

  -Teknik I Farmacisë;

  -Bashkpunetor professional infermierise.

  8. Institucioni ""Kolegji Nderkombetar per Biznes dhe Teknologji -UBT. SH.P.K, me nendegë: Prizren, Gjilan” me kualifikimet:

  -Teknik i laboratorit mjekësor;

  -Bashk?pun?tor profesional i infermierise.

  9. Institucioni ""SIDI EDUCATION Sh.P.K. Fushe Kosove, Gjilan, Ferizaj, Mitrovice, Peje, Skenderaj” me kualifikimin:

  -Gjuhe Angleze.

  10. Institucioni ""Akademia profesionale DC, Prishtine” me kualifikimin:

  -Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë

  KD i AKK në këtë takim gjithashtu shqyrtoi dhe aprovoi "Rregulloren për caktimin e vlefshmërisë së afateve të standardeve kombëtare të profesionit".

  Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu https://akkks.rks-gov.net/.../ofruesit-e-akredituar-per.

  Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu https://akkks.rks-gov.net/kkk/standardet-e-profesionit.

  Me respekt,

  Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve