Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 27.03.2024

Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 27.03.2024

 

KD-AKK-së në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

 

Britanik për Teknologji SH.P.K me kualifikimin:

 • Teknologji e Informacioni

KTC me kualifkimet:

 • Kuzhinier
 • Rrobaqepës

 

Kolegji Ndërkombëtar për Biznes dhe Teknologji UBT sh.p.k me kualifikimet:

 • Asistent Dentar
 • Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë
 • Teknik i Farmacisë
 • Teknik i laboratorit mjekësor

IAAP “Britannia Academy me kualifikimin:

 • Gjuhë Angleze

IAAP “Diakonie Kosova me kualifikimin:

 • Ndihmës Kuzhinier

IAAP “Qendra për Aftësim Profesional “Lorika” me kualifikimin:

 • Manikyr

IAAP “Oskar Kammer Schule” me kualifikimet:

 • Asistent i Kujdesit Social
 • Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë

 

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve