Këshilli drejtues i autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 03.08.2022

Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 03.08.2023

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuar ankesa e institucionit “Kolegji Biznesi.

Gjithashtu u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 3 Institucioneve me këto kualifikime:

1. Mindbulb Education:

• Gjuhë angleze

2. Professional Beauty Academy:

• Parukeri

• Grimer

• Manikyr

3. Professional Beauty Academy - NjMP:

• Parukeri

Në këtë takim u shqyrtuar dhe është aprovuar raporti për verifikim të Standardit të Profesionit nga paneli i ekspertëve:

• Kuzhinier

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve