Këshilli drejtues i autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 13.07.2023

Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 13.07.2023

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuar ankesa e institucionit “Kolegji Biznesi.

Gjithashtu u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 11 Institucioneve me këto kualifikime:

1. Instituti i sigurisë për materie të rrezikshme dhe mbrojtje nga zjarri – ISM:

• Gjuajtësit dhe shpërthyesit – Niveli i IV

• Gjuajtësit dhe shpërthyesit – Niveli i V

2. Akademia Tempulli:

• Operuesit e impianteve të vincave, ngritjeve dhe të ngjashëm

• Operuesit e kamionëve për ngritje

• Shoferët e veturave, taksive dhe furgonave

3. “Kolegji UBT” – Prishtinë dhe Lipjan:

• Teknologji informative dhe elektronike

• Teknik i optikës

• Instalues elektrik

• Shitja dhe shërbimi i klientit

• Gjuhë gjermane

6. institucionin “KEKA MED” - Klinë, me kualifikimet:

• Asistent dentar

• Teknik i farmacisë

• Bashkëpuntor profesional i infermierisë

7. QAP Arnisa – Pejë:

• Rrobaqepës, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë të ngjashëm

• Modelist, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë

8. “Oxford Studio”, Fushë Kosovë dhe Mitrovicë:

• Gjuhë angleze

9. New Born Master:

• Muratorët dhe punëtorët e ngjashëm

10. “Britannica ELT – Edmond Ramadani ”:

• Gjuhë angleze

11.PBC Academy:

• Zhvillues i softuerit

12. Kolegjin “Universum”:

• Teknologji digjitale

13. Shkolla Digjitale – Prishtine:

• Programer Junior

14. Shkolla Digjitale – Ferizaj:

• Programer Junior

15. ’Dituria”:

• Furrëtar

KD i AKK në këtë takim shqyrtoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

1. “AAB”:

• Auditor i brendshem i certifikuar

• Auditor i Certifikuar

• Kontabilist i Certifikuar

• Teknik i kontabilitetit

2. “Oscar Kamel Schule”:

• Bashkëpuntor profesional i infermierisë

• Asistent i kujdesit social dhe shëndetsor

3. “British School”:

• Programim

4. “Flutura Academy”:

• Gjuhë gjermane

• Zhvillues softueri

5. “Star Nails”:

• Manikyr

6. “Fashion Technology”:

• Modelist, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë

7. “Alma mater europaea campus college rezonanca & poliklinika rezonanca”:

• Teknik i laboratorit mjekësor

8. Shkolla e mesme e lartë e mjekësisë “Imperium”:

• Teknik dentar – Niveli III dhe IV

9. IAAP “B & M SH.P.K”:

• Operator i vinçave, ngritësve dhe të ngjashëm

10. Akademia Olimpike e Kosovës:

• Trajner Sportiv

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024

Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve