Këshilli Drejtues i Autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 16.02.2023

KËSHILLI DREJTUES I AUTORITETIT KOMBËTAR TË KUALIFIKIMEVE (KD I AKK) ME DATË 16 SHKURT 2023 MBAJTI MBLEDHJEN E PARË PËR KËTË VIT.

Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (KD i AKK) më datë 16 Shkurt 2023 mbajti mbledhjen e parë për këtë vit.

Në këtë takim, në kuadër të pikave të rendit të ditës është bërë përzgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarit të KD të AKK.

Kryetar i KD është përzgjedhur z. Besim Mustafa, përfaqësues i Odës Ekonomike të Kosovës si dhe nënkryetare është përzgjedhur znj. Valmira  Sejdiu, përfaqësuese nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.