Këshilli drejtues i autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 07.09.2022

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 8 Institucioneve me këto kualifikime:

1. ANGEL ACADEMY L.L.C:

  -Manikyrist. 

  -Grimer

 

2. IBC NAILS SH.P.K:

  -Manikyrist. 

  -Pedikyrist

 

3. IAAP “Eco - Education Center Oxford” SHPK me dy qendra:

-Gjuhë Angleze.

 

4. VIVIENNE ACADEMY L.L:

-Grimer

-Parukier.

 

5. INSTITUTI PROFESIONAL ATC SH.P.K. :

-Instalues Elektrik

 

6. QSE “DON BOSKO”

 

-Teknologji Informative dhe Komunikimit.

 

7. KOLEGJI ”PJETËR BUDI”:

-Furrtar

-Ndihmës Kuzhinier

 

8. OJQ Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikolle Kazazi:

-Teknologji Informative dhe Komunikimit

 

Gjithashtu, KD i AKK në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

1. Institucioni "Kolegji Biznesi" me kualifikimin:

-Ekspert për Siguri dhe shëndet ne pune.

 

2. Institucioni "Shehu" për Njohje të Mësimit Paraprak me kualifikimin:

- Zdrukthëtar.

 

3. Institucioni " Akademia Evolucion " me kualifikimet:

- Modelist, prerës dhe punues të tekstilit dhe të tjerë të ngjashëm,

- Rrobaqepës, rrobaqepësit, gëzofpunuesit dhe kapelabërës.

 

4. Institucioni "PBC Academy" me kualifikimin:

-Zhvillues Sowtweri.

 

5. Institucioni " Qendra e Aftësimit Profesional - Gjakovë" me kualifikimet:

- Asistent Administrativ

- Menaxher i ndërmarrjeve mikro dhe te vogla

 

6. Institucioni "Qendra e Aftësimit Profesional - Mitrovicë" me kualifikimet:

- Saldim

- Zdrukthëtar.

7. Institucioni " Qendra e Aftësimit Profesional - Prishtinë" me kualifikimet:

- Furrtar,

- Bërës ëmbëlsirash.

 

8. Institucioni "Qendra e Aftësimit Profesional - Prizren" me kualifikimet:

-Nëpunës i kontabilitetit,

- Automekanik.

 

9. Institucioni " Qendra e Aftësimit Profesional - Ferizaj" me kualifikimet:

- Saldues,

- Zdrukthëtar.

 

10. Institucioni " Qendra e Aftësimit Profesional - Gjilan" me kualifikimin:

- Saldues,

- Zdrukthëtar.

11. Institucioni " Qendra e Aftësimit Profesional - Pejë" me kualifikimet:

- Qumështar,

-Menaxher i ndërmarrjeve mikro dhe te vogla,

-Ndihmës kuzhinier

-

12. Institucioni " Qendra Burimore “Nëna Terezë“" me kualifikimin:

- Gjuha e Shenjave.

 

 

 

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018


Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve