Këshilli drejtues i autoritetit kombëtar të kualifikimeve (KD i AKK), mbledhja e datës 05.08.2022

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u shqyrtuan raportet finale të ekipeve të ekspertëve për Validim të Kualifikimit dhe Akreditim të Institucioneve. Pas shqyrtimit të raporteve, KD-AKK në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve mori vendim për akreditim/riakreditim të 17 Institucioneve me këto kualifikime:

1. Qendra e Kompetencës - Prizren:

  -Këshilltar për Karrierë. 

2. IAP ”Dekoriti Training Center:

-Zdrukthëtar.

3. IAAP URA VIZION “EUROSCHOOL:

-Asistent Dentar.

-Teknik i Farmacisë

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë.

4. SHML Imperium:

-Asistent Dentar

-Teknik i Farmacisë

-Teknik i Laborantit Mjekësor.

5. Kolegji ISPE:

-Asistent i Fizioterapisë

-Teknik i Farmacisë.

6. Qendra Inovative Korabi, “Korabi Corporation”:

-Ndihmës Kuzhinier.

7. Alma Mater Europea Campus College Rezonanca & Poliklinika Rezonanca:

-Asistent i Fizioterapisë

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë

-Teknik Dentar

-Teknik i Farmacisë.

8. UBT

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë

-Teknik i Laborantit Mjekësor.

9. SHMLM ANADRINIA MED:

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë.

10. Shkolla e Mesme e Lartë e Mjekësisë “AKADEMI PROFESIONALE DC”

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë.

11. Instituti Profesional “ATC":

-Instalues i Ujësjellësit dhe Kanalizimit

-Menaxher i Ndërmarrjeve Mikro dhe të Vogla.

12. TC MEISTER:

-Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë.

13. Qendra për Studime Universitare  QSU:

-Operator i Robotëve Industrial-Teknik i Drejtimit të Proceseve Mekatronike.

-Instalues Elektrik

-Instalues i Ngrohjës, Klimatizimit dhe Ujësjellësit.

14. QPAP “OXFORD STUDIO":

-Gjuhës Angleze, niveleve A1 deri në C2.

15. Gutenberg Academy:

-Gjuhës Gjermane,  Niveli A1 deri në C1

-Gjuhës Angleze, niveleve A1 deri në C1.

16. Deutschzentrum Kosovo:

-Gjuhës Gjermane,  Niveli A1 deri në C1.

17. Qendra e Gjuhëve të Huaja - EU:

-Gjuhës Gjermane,  Niveli A1 deri në C1.

Në këtë takim u shqyrtua dhe është aprovuar raporti për verifikim të Standardit të Profesionit nga paneli i ekspertëve:

-Minandezës - Gjuajtësit dhe shpërthyesit (Niveli i IV) dhe

-Operator me lëndë plasëse - Gjuajtësit dhe shpërthyesit (Niveli i V).

 

Gjithashtu, KD i AKK në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit dhe akreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse:

1. Institucioni "Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë se Kosovës (IADK)" me kualifikimet:

-Bërës Ëmbëlsirash

-Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të frutave të malit

-Punëtor për mbledhje, kultivim dhe përpunim të bimëve mjekësore-aromatike.

2. Institucioni "Këshilli i Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare" me kualifikimin:

-Bashkëpunëtor profesional i Punëve Sociale.

-Profesionistët e Punëve Sociale dhe te Këshillimit

-Menaxher i Mirëqenies Sociale.

3. Institucioni "Don Bosko" me kualifikimet:

-Teknologji Informative dhe e Komunikimit.

4. Institucioni "Gjon Nikollë Kazazi" me kualifikimin:

-Teknologji Informative dhe e Komunikimit.

 

Për të parë listën e institucioneve të akredituara dhe kualifikimeve te validuara për regjistrim të kandidatëve/studentëve, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1024


Për të parë listën me standarde të profesionit të aprovuara dhe të pa aprovuara deri më tani, ju lutem klikoni këtu: https://akkks.rks-gov.net/Documents?idType=1018

Me respekt,

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve