Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet AKK dhe DVV International

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimebe (AKK), më 15.07.2022 korrik 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të mbështetjes së organizatave joqeveritare me mundësinë e zbatimit të komponentes e Njohjes së Mësimit Paraprak në Republikën e Kosovës.

Mbështetja e këtyre organizatave do të bazohet në  hulumtimin e organizatave të synuara dhe përfituesit duke vazhduar më tutje me ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e NjMP

Organizatat që do të përfshihen në këtë aktivitet me një kapacitet potencial për zbatimin e NjMP, do të kenë një qasje udhëzuese në lidhje me zbatimet e NjMP