Ligjet

Ligjet
 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare

   

 • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional

   

 • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës

   

 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare [ENG]

   

 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare [SRB]

   

 • Ligji për Arsim dhe Aftësim Profesional [SRB]

   

 • Ligji për Arsim dhe Aftësim Profesional [ENG]

   

 • Ligj për Arsimin Dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës [SRB]

   

 • Ligj për Arsimin Dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës [ENG]