Ligjet

Ligjet
 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare

   

 • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional

   

 • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës

   

 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare [ENG]

   

 • Ligji për Kualifikimet Kombëtare [SRB]