Ligjet

Ligjet
  • Ligji për Kualifikimet Kombëtare

     

  • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional

     

  • Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës