Rregulloret

Rregulloret
  • Rregullore e punës së KD-AKK

     

  • Rregullore për përcaktimin e procedurave për aplikim