12.06.2020

     Konkurs

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije raspisuje konkurs za eksperte Sporazum za posebne usluge za  sledeće pozicije:

14.02.2020
KONKURS
12.02.2020
OBAVESTENJE
12.02.2020
07.02.2020

Nacionalni Okvir Kvalifikacija

Osnovna struktura sačinjena je od osam nivoa koje kvalifikacije, moduli i svaka druga komponenta kvalifikacija može izabrati. Svaki nivo NOK je određen sa..Vise...

Vodić

Nacionalni Okvir Kvalifikacija zasniva se na tri paketa izvora koji omogućuju detaljne direkcije za razvoj i sprovedbu profesionalnih kvalifikacija na bazi kriterijuma... Vise...

Publikacije

Ovde možete naći sve odluke upravnog odbora za kvalifkacije, objave za stručnjake, obrazce za validaciju i akreditaciju, plan rada kao i razne materijale za promovisanje Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije Vise...