Kvalifikacije i Bodovi

Razvoj modularnih kvalifikacija

Ovaj vodić služi za pomaganje tokom razvoj kvalifikacija i za razvoj profesionalnih nadležnosti posebno kriterijuma i zahteva za zaposlenje. Prevod profesionalnih standarda u nastavne module.

Ocenjivanje i certifikacija u NOK, praktični vodić “paket oruđa”

Vodić za podršku ocenjivanju i certifikaciji kvalifikacija stručne modularne nastave.
Ovaj dokumenat je praktičan pomoćni materijal za ocenjivače koji traže praktična vođenja u pogledu razvoja i sprovedbe strategije ocenjivanja, kao i oko stvaranja oruđa ocenjivanja prikladnim za prikupljanje, procenu i registraciju dokaza pripremljenih nadlešnosti od strane kandidata.

Unutarnja procena ocenjivanja za profesionalne kvalifikacije, praktičan vodić  “paket oruđa”
Vodić o nacionalnim kvalifikacijama koji nudi informacije o proceni i proveri valjanosti obrazovnih programa kao i programa stručnog osposobljavanja, ulozi o ocenjivanju rada učenika,  udovoljavanju “profesionalnih standarda”  očekivanja od strane industriljalnog sektora itd.

Direkcije o modifikacijama i potrebnom prilagođavanju razvoja pristupa obrazovnih programa i kvalifikacija za učenike sa ograničenim sposobnostima i drugim specijalnim potrebama
Ovaj vodić razmatra pitanje o razvoju programa i kvalifikacija AAP -së za učenika sa oograničenim sposobnostima i drugim specijalnim potrebama, strategiji i politikama, paketu oruđa za modifikacije nastave i učenja, modifikacijama u ocenjivanju itd.

Dokumenti za preuzimanje

Vodic o neophodnim modifikacijama i akomodacijama.pdf
Ocenjivanje i sertifikacija u NOK, Prakticni vodic "Alat"
Interna provera valjanosti ocenjivanja za strucne kvalifikacije Prakticni vodic "Alat"
Razvoj modularnog programa strucnog osposobljavanja