Radionica 'Osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci na Kosovu'

Datum: 24. mart 2011 Lokacija: Rings VIP, Priština.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije u saradnji sa Britanskim savetom organizovala je radionicu na temu "Kvalitet u stručnom obrazovanju i osposobljavanju na Kosovu" Ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju g-din Rame Buja, otvorio je sastanak i obećao da će podržavati stalno Nacionalni autoritet za kvalifikacije, pošto je cilj MONT-a obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja. Takođe, gospođa Arjeta Emra predstavnik Britanskog saveta potvrdila podršku NAK od strane Britanskog saveta u oblasti kvaliteta i drugih oblasti.

U februaru 2011. je usvojeno Administrativno uputstvo NAK, i tokom ove radionice elaboriralo se pred učesnicima kriteriji i principi koje sadrži ovo administrativno uputsvo za validaciju i akreditaciju kvalifikacija pružaoca usluga.

Kao zaključak ove radionice proizašlo je da:

Uloga NOK kao i NAK je veoma važna za poboljšanje kvaliteta obrazovnog sistema na Kosovu; Britanski savet će dati podršku i tehničku pomoć NAK u toku procesa akreditacije kurseva engleskog jezika na Kosovu.

NAK će biti spremna da sarađuje sa svim zainteresovanim stranama, MONT, MRSZ, CSO, itd, za razvijanje efikasnijih sistema kvaliteta u stručnom obrazovanju i osposobljavanju;

NAK je postigla da se kroz ove radionice informiše zainteresovane strane i relevantne aktere podizanje u vezi procedure i principe validacije i akreditaciju svih pružaoca stručnih kvalifikacija.