Studijska posete članova Borda i zaposlenih u Nacionalnom autoritetu za kvalifikacije

Studijska poseta
18-24 septembar 2011
Talin, Estonia

Delegacija borda Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), koju predvodio Ragip Gjoshi, predsednik borda i v.d. Direktora NAK Danuza Teuta, boravili nedelju dana u Estoniji. Poseta je bila organizovana u okviru projekta "EU KOSVET V" na zahtev Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije u našoj zemlji, u cilju razmene iskustva sa Nacionalnim autoritetom za kvalifikacije Estonije.

Zvaničnici NAK tokom ove posete, upoznali su se iskustvima obrazovnog sistema, posebno u stručnom obrazovanju, sa posebnim osvrtom na primenu priznavanja prethodnog obrazovanja i organizovanje petog stepena obrazovanja.

Oni su upoznati sa ulogom i procesom rada Kvalifikacionog autoriteta Estonije u oblasti obrazovanja i osposobljavanja, pronalazeći mogućnosti da informacije budu deo rada Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije na Kosovu.

Kosovska delegacija posetila Fond "INNOVE" koji upravlja projektima EU u Estoniji, Nacionalni centar vrednovanja, estonsku privrednu komora, školu ruralnih ekonomskih usluga "Olustvere" i Stručnu školu "Teko", gde su bili dočekani od predstavnika ovih institucija. Deo kosovske delegacije prisustvovao Međunarodnoj konferenciji "Peer Learning Activity" u organizaciji Estonskog kvalifikacionog autoriteta.