Poziv

Nacionalni autoritet za kvalifikacije poziva sve institucije / pružaoce da se prijave u procesu validacije kvalifikacija i akreditaciju institucija koje pružaju vrednuju i izdaju stručne kvalifikacije.

U ovoj fazi mogu da se prijave samo institucije / pružaoci koje nude sledeće kvalifikacije:

- Administriranje biznisa sa profilom: Administrativni asistent

- Mašinstvo sa profilom: Metalostrugar

Ovom prilikom pozivamo institucije / pružaoce da se prijave u ovom procesu, u ovom vremenskom periodu: 10.02.2012 do 05.03.2012.

Prilikom prijave, institucije moraju dostaviti kancelariji Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije sledeća dokumenta:

1. Popunjene obrasce za dobijanje validacije.

2. Popunjene obrasce za akreditaciju institucija / pružaoce usluga.

3. Izveštaj samoevaluacije i

4. Uplatnicu za prijavu i

5. Dodatna dokumenta koje se traže da budu pripojena uz obrasce

Za svaku detaljniju informaciju obratite kancelariji Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije svakog dana od: 10:00 do 14:00 ili kliknite na sledećoj adresi: www.akk-ks.net .