Konkurs

Za prijem stručnjaka sporazumom za posebne usluge na određeno vreme, da se pridruže grupi eksperata koji preduzimaju delatnosti za validaciju kvalifikacija i akreditacija institucija koje pružaju, vrednovanje i izdaju kvalifikacije u vezi sa profesionalnim sektorima:

- Građevinarstvo sa profilima:

  1. Instalacija vodovoda i kanalizacije
  2. Centralno grejanje instalacija
  3. Električne instalacije

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. Da imaju odgovarajuće kvalifikacije, da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo od najmanje 10 godina u odgovarajućoj oblasti,
  2. Da imaju najmanje 5 godina iskustva u obrazovanju, menadžmentu ili slično,
  3. Da imaju obuku za vrednovanje, razvoj kurikuluma i nastavnih planova i programa,
  4. Da imaju znanje za razvoj profesionalnih kvalifikacija i tržišta rada,
  5. Da imaju znanje o informacionim tehnologijama,
  6. Poželjno je da znaju engleski jezik.

 

Zadaci i odgovornosti :

- Izabrani stručnjaci će potpisati poverljiv ugovor NAK.- Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju pružaoca OSO za validaciju kvalifikacija i akreditaciju institucija,

- Realizuju posete na terenu,

- Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju svoje stavove,

- Doprinose u izradi izvestaja koji opisuje nalaze i preporuke u pogledu kvalifikacija i validacija i akreditaciju ustanova,

- Izveštavaju direktoru NAK.

Ohrabrujemo sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da CV i reference, mogu podneti na adresi: Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani, bb. Studentski centar u Prištini.

E-mail: kaltrina.mulliqi@rks-gov.net

Tel: 038-200-20157

Rok za prijavu: Od 05.06.2012 do 25.06.2012.

Poziv za akreditaciju

Petak 10 Februar 2012 10:14