Ministar Buja dodeljuje prve sertifikate za Insitucije SOO

Ministar Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Rame Buja ,danas je učestvovao cermoniji dodele sertifikata  za prve pružaoce stručnog obrazovanja I obuke, akreditovanih od Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije.

Ministar Buja je ocenio da su postignuti zadovoljavajuči rezultati u procesu akreditacije institucija, koje  nude kvalifikacije u ovoj oblasti I da če ova inicijativa biti propračena drugim angažovanjima  Ministarstva Obrazovanja Nauka I Tehnologije, u unapredjenju obrazovnog procesa u celini.

 Ministar Buja je obečao neprekidnu institucionalnu podršku u ovom procesu i u budučnosti. Dok, predsednik Upravnog Odbora Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije, Ragip Gjoshi, je visoko ocenio sprovodjenje rada Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije, I  izrazio uverenje da sa akreditovanjem se osniva  veči kredibilitet kvalifikacija I otvara se kapija da ove kvalifikacije budu ekvivalentne kvalifikacijama evropskih zemalja. Predsednik Upravnog Odbora NAK, Gjoši najavio je da proces validacije I akreditacije institucija je počeo testiranjem koji je učinjen zakonskim odredbama, koje regulišu ovu oblast, sa jedanaest institucija koje su uključene u ovaj proces, I zatim u Februraru 2012  poziv je upučen svim institucijama koje nude odgovarajuče kvalifikacije.Sa druge strane, direktor Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije, Teuta Danuza, istakla je da Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije, osnovan od Ministarstva za Prosvetu u novembaru 2009 godine je postigla za kratko vreme da ostvari sve ciljeve utvrdjene zakonom  Nacionalnih Kvalifikacija. Danuza  tvrdi da NAK  za period krači od dve godine je razvio Nacionalni Okvir Kvalifikacija , koji je počeo sprovodjenjem ovog okvira.