Poziv za validacije i akreditacije

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije da primjenjuju postupak za validaciju kvalifikacija i akreditacija institucija koje pružaju, ocijeniti i izdati profesionalnih kvalifikacije.

U ovoj fazi možete primijeniti samo institucije koji nude ove kvalifikacije:

- Prehrambena tehnologija sa smerovima:

Pekar

Mesar

Mlekar

- Agronomija sa smerovima:

Tehničar agrobiznisa

Prodavac

Dobavljač

- Informativna tehnologija sa smerovima:

Tehnologija informacija i komunikacija

U ovom slučaju, sve institucije su pozvani primijeniti na ovom procesu u tom vremenskom razdoblju: 05.09.2012 do 28.09.2012.

Nakon prijave, institucije moraju dostaviti u kancelariju Nacionalnog Autoritet za Kvalifikacije ovi dokumenti:

1. Ispunjeni obrasci za validacije kvalifikacija.

2. Ispunjeni obrasci za akreditaciju institucija/provider.

3. Samovrednovanje Izveštaj.

4. Potvrde o uplati primjene i,

5. Dodatni dokumenti koji moraju biti u pratnji oblika.

Za sve detaljnije informacije potražite u kancelarijma Nacionalnog Autoritet za Kvalifikacije razreda svaki dan: 10:00-14:00 ili kliknuti na sljedećoj internetskoj stranici: www.akk-ks.net.