Obaveštenje za odlaganje konkurs za stručnjake

Nacionalni Autoritet Kvalifikacija objavljuje slobodnih radnih mjesta za stručnjake s posebnim uslugu dogovor da se pridruže panela stručnjaka poduzimanje radnjiza validaciju kvalifikacija i akreditacija ustanova ponude, procjenu i pitanje kvalifikacije za ove profesionalne sektore:

 

Hrana Tehnologija sektora:

1. Pekara;

2. Mljekarstvo;

3. Mesar

 

Poljoprivreda sektoru:

1. Dobavljač;

2. Tehnički agrobiznis;

3. Prodavač;

 

Information Technology sa profila:

1. Informacionih i komunikacionih tehnologija

 

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- Imate li odgovarajuću kvalifikaciju visokog obrazovanja;

- Budite kvalificirani i imaju profesionalno iskustvo, najmanje 10 godina u relevantnom polju;

- Najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju, upravljanju ili slično;

- Završetak obuka o procjeni, razvoj nastavnih planova i programa, razvojni program.

- IT znanja.

 

Dužnosti i odgovornosti:

- Odabrani stručnjaci će potpisati ugovor s povjerljivim NAK,

-Da Ispita profesionalne standarde i usporedite sa Smjernicama za razvoj i verifikaciju profesionalnih standarda i drugih NAK dokumenata;

- Za obavljanje posla na terenu.

- Saradnja s drugim članovima panela, razgovaraju i usklade svoje stavove.

- Za doprinos na izradi izvještaja koji definiraju nalaze i preporuke u vezi verifikaciju standarda.

- Da bi se prijavili direktoru NAK.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene zahtjeve se ohrabruju da podnesu svoje biografije i reference na adresu:

Nacionalni kvalifikacije Authority,

St. Agim Ramadani, bez broja, Studentski centar, Priština

 

ili Email: Kaltrina.mulliqi@rks-gov.net

 

Tel: 038-200-20157

 

Rok za prijavu: Od 10.10.2012 do 14.10.2012.

 

Za više informacija kliknite: www.akk-ks.net