KONKURS

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije raspisuje konkurs za eksperte Sporazum za posebne usluge za  sledeće pozicije:

 

1. Ekspert za obezbeđivanje kvaliteta u Institucijama za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje (IPOO)

2. Ekspert za obuku pružatelja usluga koji primenjuju Priznavanje prethodnog učenja (PPU) 3. Ekspert za obuku ekipe za ocenjivanje u procesu akreditacije institucija za implementaciju PPU-a

4. Ekspert za izradu interne regulative za primenu u procesima NAK-a.

 

Kandidati za poziciju Ekspert za obezbeđivanje kvalitete IPOO moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da ima kvalifikaciju visokog obrazovanja; 
 • Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžiranju ili slično;
 • Da je završio obuke za procenu, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
 • Da ima znanje o informacionoj tehnologiji.

 

Zadaci i odgovornosti

 •  Eksperti koji budu izabrani potpisa će relevantna ugovor,
 •  Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju onih koji omogućavaju POO-a za akreditaciju institucija,
 •  Obavljati posete na terenu, 
 •  Sarađujte sa ostalim članovima panela, razgovaraju i  usklađuju svoje stavove,
 •  Doprinose u pripremi izveštaja koji definiše nalaze (nalazi) i preporuke u vezi akreditacije institucija,
 •  Izveštavaju direktorijat NAK.

 

Kandidati za poziciju ekspert za obuku ponuđače koji primenjuju PPU i ekspert za obuku procenjivačkih ekipa PPU moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Da ima kvalifikaciju visokog obrazovanja; 
 • Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju, menadžiranju ili slično;
 • Da je upoznat sa procesima PPU;
 • Da je završi obuku za procenu, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
 • Da imati znanje o informacionoj tehnologiji.

 

Zadaci i odgovornosti

 • Eksperti koji budu izabrani će potpisati dotični ugovor,
 • Sarađuju sa osobljem NAK;
 • Sastavljaju i predstavljaju materijal za obuku;
 • Održavaju seanse obuke;
 • Sastavljaju radne izveštaje.

 

Kandidati za poziciju ekspert za izradu interne regulative za primenu procesa NKK moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 • Da ima kvalifikaciju visokog obrazovanja; 
 • Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u javnoj administraciji,  menadžiranju ili slično;
 • Da ima osnovno znanje u vezi procesa akreditacije 
 • Da imati znanje o informacionoj tehnologiji.

 

Zadaci i odgovornosti

 • Eksperti koji budu izabrani će potpisati dotični ugovor,
 • Razmatraju postojeća dokumenta NAA, kao i druga važeća zakonska dokumenta;
 • Podržavaju i pomažu NAK-u u usklađivanju (sastavljanju konačnog nacrta) interne regulative sa drugim dokumentima i zakonodavstvom na snazi za primenu procesa NAK-a;
 • Sarađuju sa osobljem NAK; 
 • Sastavljaju radne izveštaje.

 

Podstiču se sve zainteresovane strane koje ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:

 • CV u Europas formatu;
 • Diplome i certifikati; 
 • Reference

 

Dokumenti koji ne ispunjavaju gore navedene uslove i kriterijume neće biti uzeti na razmatranje.  Prijavljivanje se vrši samo u elektronskom obliku na ovoj adresi donjeta.n.gashi@rksgov.net. 

 

Nacionalni autoritet za kvalifikacije, Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština. Tel. 038- 212 595  Rok prijavljivanja: Od dana 12.06.2020 do 25.06.2020 Za više kliknite na: www.akkks.rks-gov.net