KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

1. Sektor Informatike:
    Administrator mreža
    Programer web aplikacija
    Tehnologija informacije i komunikacije

2. Sektor ekonomije
    Tehničar računovodstva
    Sertifikovani računovođa
    Sertifikovani revizor

3. Sektor javne bezbednosti
    Vatrogasac

4. Sektor usluga
    Grimer
    Podiastrista
    Frizer
    Manikir
    Estetičar

5. Engleski jezik

6. Francuski jezik

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
     Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije visokog obrazovanja;
     da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
     da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;
     da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
     da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.

Zadaci i odgovornosti:
     Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,
     Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,
     Obavljaju posete na terenu,
     Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,
     Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
     Izvestava direktora NAK-a.

Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:
    CV formata europass;
    Diplome i certifikati;
    Preporuke.

Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.
Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.n.gashi@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.
Tel: 038- 212 595
Roka za prijavu: od dana 12.02.2020 do 19.02.2020
Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net