OBAVESTENJE

PONISTAVA se konkurs za poziciju ViSi pravni sluzbenik JP00040548 u Zakona o Nacionalnim
Kvalifikacijama, prema ponovljenom konkursu objavijenom 13. 09. 2019.

Od aplikanta na konkursu molimo za razumevanje.

OBAVESTENJE

OBAVESTENJE