KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

Prehrambena tehnologija
 Pomoćni kuvar
 Pepeo slastičar
 Picaman

Mašina
 Automatsko Mehanika

• Italijanski jezik

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
 Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije visokog obrazovanja;
 da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
 da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;
 da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;
 da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.

Zadaci i odgovornosti:
 Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,
 Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,
 Obavljaju posete na terenu,
 Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,
 Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
 Izvestava direktora NAK-a.

Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:
 CV formata europass;
 Diplome i certifikati;
 Preporuke.

Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati. Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.n.gashi@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.
Tel: 038- 212 595
Roka za prijavu: od dana 04.12.2019 do 12.12.2019
Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net