KONKURS

Na osnovu člana 12, stav 4 Zakona o civilnoj službi br. 03 / L-149, na osnovu potrebe za funkcionisanje i izvršavanje dužnosti i obaveza, Nacionalno autoritet za kvalifikacije (NAK) objavljuje Konkurs " Ugovor o posebnim uslugama" za zainteresovane i kvalifikovane kandidate za radno mesto:

Zvanje: Administrativni asistent/ca

Departament: Nacionalni autoritet za kvalifikacije Koeficijent: 6
Ugovor: Ne u karijeri
Radno vreme: puno (40 sati nedeljno) Izveštava: Direktora

Radni zadaci:

• Stara se kancelarijske poslove
• Održavanje i ažuriranje radne agende u kancelariji direktora;
• Radite sa strankama
• Održavanje i arhiviranje službenih dokumenata
• Verifikacija, pečatiranje i protokolisanje Certifikata od strane akreditovanih institucija
• Komuniciranje sa institucijama i interesnim grupama
• Održava knjigu protokola i procesuira dopise u / iz različitih institucija
• Vodi službene zapisnike prema zahtevima na službenim sastancima
• Obavlja zadatke u skladu sa potrebama NAK-a

Potrebne veštine: (Kvalifikacije, iskustva i druge veštine)

• Diploma bachelor, 2 godine iskustva;
• Znanje i iskustvo u oblasti obrazovanja;
• Poznavanje institucije i pravnih akata prema kojima deluje Nacionalni autoritet za kvalifikacije;
• Veštine u komunikacije i planiranju poslova;
• Saradnja sa osobljem i zainteresovanim stranama;
• Veština procenjivanja i savetovanje za administrativne poslove;
• Sposobnost za obavljanje poslova i rada pod pritiskom;
• Poznavanje rad na kompjuteru (Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Civilna služba Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja prijavljivanje žena i muškaraca svih zajednica na Kosovu.
Nevećinske zajednice i njihovi članovi imaju pravo na pravednu i proporcionalnu zastupljenost u organima državne službe u centralnoj i lokalnoj javnoj upravi, kao što je navedeno u članu 11. stav
3. Zakona br. 03 / L-149 o civilnoj službi Republike Kosova..

Nepotpuna dokumenta ili dokumenta poslata nakon isteka roka neće biti razmatrani.

Aplikacija za konkurisanje (obrazac) se može dobiti i dostaviti Nacionalnom autoritetu za kvalifikacije, Adresa: Ul. "Agim Ramadani" br. 26, Studentski centar (administrativni ured).


Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja konkursa (26.03.2019).

Prilikom prijave kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

• Diploma o školovanju (overen kod notera)
• Ako je diploma stečena u inostranstvu, treba biti nostrifikovana
• Potvrda o radnom iskustvu i finansijskim izveštajima iz Trusta
• Potvrda da niste pod istragom
• Identifikacioni dokument