KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

       • Katastarski sektor, imovinska prava i geoinformacije

                 Stručnjaci za geodetske poslove katastra, sa kodom 2148

       • Sektor poljoprivrede

                 Radici za berbu, uzgoj i preradu planinskog voća, sa šifrom 6115

                 Radnici za sakupljanje, uzgoj i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja, sa šifrom 6116

 

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

               Da imaju odgovarajuć́e kvalifikacijevisokog obrazovanja;

               da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
               da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;

               da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;

               da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.

Zadaci i odgovornosti:

              Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,

              Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,

              Obavljaju posete na terenu,

              Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,

              Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
              Izvestava direktora NAK-a.


Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:

             CV formata europass;

             Diplome i certifikati;

             Preporuke.


Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.

Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.nimani@rks-gov.net.


Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.

Tel: 038- 212 595

Roka za prijavu: od dana 07.03.2019 do 15.03.2019.

Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net