KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

              • Njemački jezik


Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

             Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije visokog obrazovanja;

             da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
             da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;

             da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;

             da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.


Zadaci i odgovornosti:

           Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,

           Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,

           Obavljaju posete na terenu,

           Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,

           Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,

           Izvestava direktora NAK-a.


Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:

          CV formata europass;

          Diplome i certifikati;

          Preporuke.


Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.

Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.nimani@rks-gov.net.


Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.

Tel: 038- 212 595

Roka za prijavu: od dana 08.02.2019 do 14.02.2019.

Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net