KONKURS

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje da je otvoren konkurs za prijavu eksperata za Ugovor o posebnim uslugama da se pridruže panelima eksperata koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju standarda profesije, kao i proces validacije kvalifikacija i akreditacije institucija Profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja iz:

• Majstor podova i radnici za postavljanje pločica sa šifrom 7122.

• Elektrotehnički tehničari, sa kodom 3113

• Mehaničar elektro monter, sa kodom 7412

• Instalater centralnog grejanja, sa kodom 7126

• Hidrauličar i monter cevi, sa kodom 7126

• Ocenitelj nekretnina, šifra 3315

• Stručnjak za bezbednost na radu sa Kodom 2150


Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 Da imaju odgovarajuÁ́e kvalifikacije visokog obrazovanja;

 da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;
 da ima najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanju, menađiranju ili slično;

 da ima završen trening za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;

 da imaju znanje o informativnoj tehnologiji.


Zadaci i odgovornosti:

 Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,

 Razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđaća POO-a za akreditaciju institucija,

 Obavljaju posete na terenu,

 Sarađuju sa ostalim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,

 Doprinose u pripremi izveštaja koji sadrži nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,
 Izvestava direktora NAK-a.


Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da dostave sledeća dokumenta:

 CV formata europass;

 Diplome i certifikati;

 Preporuke.


Dokumenta koji ne ispunjavaju gorenavedene uslove i kriterijume neće se razmatrati.

Prijavljivanje se vrši samo u elektronskoj formi na meil donjeta.nimani@rks-gov.net.

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b, Studentski centar, Priština.

Tel: 038- 212 595

Roka za prijavu: od dana 23.01.2019 do 01.02.2019.

Za više informacije kliknite na: www.akkks.rks-gov.net