Konkurs

KONKURS

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije objavljuje otvaranje konkursa za aplikaciju stručnjaka u odnosu posebnih usluga i udruživanja sa panelom stručnjaka koji preduzimaju aktivnosti za proveru valjanosti profesionalnih standarda odobrenih od strane Saveta za Obrazovanje i Stručno Osposobljavanje za sledeće profile:

Sa privrednog sektora

1. Službenik bankarskih usluga;

2. Službenik za izvoz i uvoz;

3. Financijski službenik;

4. Službenik ljudskih resursa;

5. Industrijski službenik;

6. Asistent marketinga;

7. Službenik adminitracije i menadžmenta

Sa sektora turizma

1. Menadžment i planifikacija događaja;

2. Službenik za menadžment turizma;

3. Planifikacija, putovanje i usluge turističkih informacija;

Sa trgovinskog sektora

1. Prodavač maloprodaje;

2. Prodavač veleprodaje;

3. Prodaja i usluga klijentima.

Sa sektora mašinerije

1. Automehaničar

Kandidati moraju udovoljiti sledeče uslove:

- Odnosnu kvalifikaciju visokog obrazovanja;

- Kvalifikaciju i profesionalno iskustvo od najmanje 10 godina u odnosno polje;

- Najmanje 5 godina rada u obrazovanju, menadžmentu ili slično;

- Završenu obuku za procenu, razvoj kurikuluma, razvoju programa;

- Poznavanje informativne tehnologije.

Zadatci i odgovornosti:

- Izabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK,

- Razmatrat će profesionalne standarde i usporediti odnosne standarde sa priručnikom za razvoj i

verifikaciju profesionalnih standarda i ostalim dokumentima NAK;

- Izvršiti terenske posete,

- Sarađivati sa drugim članovima panela, raspravljati i uskladiti njihove stavove,

- Pridoneti na izradi izveštaja sa nalazima i preporukama u odnosu verifikacije standarda

- Izveštavati direktoru NAK.

Ohrabruju se sva zainteresovana lica koja udovoljavaju uslove, da podnesu njihove C i

referencije u sledećoj adresi:

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ulica Agim ramadani bez broja, Dom Studenata, Priština.

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

Tel: 038- 212 595

Krajnji rok za aplikaciju: od 20.11.2012 do 27.11.20