Konkurs za proveravaju valjanost profesionalnih standarda

Nacionalni autoritet za kvalifikacije obaveštava za da je otvoren konkurs za aplikaciju stručnjaka na Ugovor o posebnom uslugama, radi pridruživanju stručnom panelu koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju profesionalnih standarda preporučenih od strane Saveta za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na usvajanje Upravnom odboru Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije za sledeće profile iz::

Sektor za bezbednost hrane i ishrane:

 • Asistent ishrane i bezbednost hrane

Sektor protiv požarni:

 • Specijalista za zaštitu od požara

Sektor zdravstva

 • Farmaceutski tehničar u proizvodnji

Sektor ekonomije:

 • Prodavac na veliko i malo

Sektor turizma:

 • Rukovodilac turističke grupe

Saobraćajni sektor:

 • Instruktor vožnje

Sektor javne uprave na lokalnom i centralnom nivou:

 • Profesionalac-specijalista za administraciju politika

Sektor poljoprivrede

 • Uzgajivač grožđa
 • Uzgajivač povrća

Sektor za proizvodnju i preradu hrane

 • Konzervator voća i povrća
 • Proizvođač vrata i prozora od aluminijuma i plastike
 • Asistent radnika u proizvodnji-preradi voća, povrća i mesa (Obrazovanje  dece sa posebnim potrebama
 • Asistent radnika poljoprivrednih kultura-Proizvodnja povrća (Obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Sektor usluga

 • Krojač/model

Sektor inženjeringa i inženjerske trgovine

 • Mehaničar hidrauličkog i pneumatskog sistema

 

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

-Da imaju relevantnu kvalifikaciju visokog obrazovanja;

-Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo od najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;

-Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, upravljanju ili slično;

- Da su završili obuku za evaluaciju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;

-Da imaju znanje o informacionoj tehnologiji.

 

Zadaci i odgovornosti:

-Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,

- Razmatraju profesionalne standarde i vrše upoređenje sa Uputstvom za razvoj i verifikaciju profesionalnih standarda i ostalu dokumentaciju NAK-a;

-Realizuje posete na teren,

-Sarađuje sa ostalim članovima panela, raspravljaju i usklađuju svoje stavove,

-Doprinose u pripremi izveštaja kojim se utvrđuju zaključci (nalazi) i preporuke u vezi  verifikacije standarda

-  Izveštava direktora NAK-a.

Podstičemo sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti na adresi:

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b. b, Studentski centar, Priština.

Ili e-mail: donjeta.nimani@rks-gov.net


Tel: 038- 212 595

Rok za aplikaciju: od dana 19.06.2017 do 03.07.2017.