Konurs za strucnjaka za proces validacije i akreditacije

Nacionalni autoritet za kvalifikacije objavljuje konkurs za prijem eksperta sa Ugovorom za posebne usluge,u cilju saradnje sa panelom eksperta koji vrše delatnost akreditacije institucija koje nude, vrednuju i održavaju kurseve i kvalifikacije u:

 

Društveni sektor

  •  Asistent socijalnog i zdravstvenog staranja

Jezički sektor

  •   Nemački jezik

Sektor poljoprivrede

  •   Tehničar Agrobiznisa

Sektor ekonomije

  • Službenik knjigovodstva/ Knjigovođa ( Bookkeeper)

 

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:

-Da poseduju relevantne kvalifikacije visokog obrazovanja;

-Da su kvalifikovani i da imaju profesionalno radno iskustvo najmanje 10 godine u relevantnim oblastima;

-Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžiranje ili slično;

- Da su završili obuku o ocenjivanju, razvoj kurikuluma, razvoj programa;

-Da poznavaju informativnu tehnologiju.

 

Zadaci i odgovornosti:

-Izabrani eksperti će potpisati poverljivi ugovor sa NAK,

-Razmatraju aplikacije i sve dokumenta ponuđača POO za akreditaciju institucija,

-Obavlja posete na terenu,

-Sarađuju sa drugim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,

-Doprinose u pripremi izveštaja koji utvrđuje nalaze i preporuke u vezi akreditaciju institucija,

- Izveštava direktora NAK.

 

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da CV i preporuke, mogu dostavi na adresi:

Nacionalni autoritet za kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani bb, Studentski centar, Priština.

Ili E-mail: donjeta.nimani@rks-gov.net


Tel: 038- 212 595

Rok za aplikaciju: od dana 06.03.2017 do20.03.2017