Konurs za strucnjaka za proces validacije i akreditacije

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije objavluje da je otvoren konkurs za primenu strucnjaka za posebnim sporazum usluga, da se pridruže panelestruçnje preduzimanje aktivnosti za akreditaciju institucija koje pružaju kursevi i kvalifikacje:

Sektor usluga

 1. Manikira
 1. Estetika

Sektor transporta

 1. Drumski transport
 2. Drumski saobraćaj

Sektor javne bezbednosti

 1. Carinski službenik

Sektor zdravstva

 1. Zubni tehničar
 2. Tehničar optike

Sektorturizma

 1. Agent/turistički agente za informacije putovanja

Sektor poljoprivrede

 1. Nabavljač
 2. Prodavac

Sektor ekonomije

 1. Administrativne asistent

Sektor  građevinarstva

 1. Instalater vodovoda i kanalizacije
 2. Instalater parnog grejanja
 3. Elektro instalater

Sektor mašinstva

 1. Metalo prerađivaći /Zavarivač
 2.  Auto mehaničar

 

Kandidati mora da ispune sledeće uslove: 

-Da imaju odgovarajuce kvalifikacije visokog obrazovanja

-Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj

oblasti,

-Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,

-Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,

-Da poznaju informacionu tehnologiju.

 

Zadaci i odgovornosti:

-Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK 

- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača POO za akreditaciju institucija

-Obavlja posete na terenu 

-Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.

- Doprinoseu pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi

akreditaciju institucije.

-Izveštavaju direktora NAK-a

 

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

Ili Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

Tel: 038- 212-595

Rok za dostavu aplikacija je: Od 16.01.2017 do  30.01.2017