Konkurs

Konkurs

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije objavluje da je otvoren konkurs za primenu strucnjaka za posebnim sporazum usluga, da se pridruže panele struçnje preduzimanje aktivnosti za akreditaciju institucija koje pružaju kurseve:

- Engleskog jezika

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:

- Da imaju odgovarajuce kvalifikacije visokog obrazovanja

- Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj

oblasti,

- Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,

- Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,

- Da poznaju informacionu tehnologiju.

Zadaci i odgovornosti:

- Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK

- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača POO za akreditaciju institucija

- Obavlja posete na terenu

- Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.

- Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi

akreditaciju institucije.

- Izveštavaju direktora NAK-a

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

Tel: 038- 212- 595

Rok za dostavu aplikacija je: Od 06.11.2012 do 11.12.2012

Vise informacije možete da nadjete o ovoj adresi: www.akk-ks.net