Konkurs

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije obaveštava da je otvoren konkurs za apliciranje eksperata sa sporazumima o posebnim uslugama, da se pridruže sa panelima eksperata koji preduzimaju delatnosti za validaciju kvalifikacija i akreditovanje institucija koja pružaju, procenjuju i izdaju kvalifikacije iz:

Sektora za estetiku

  1.     Frizer/ka
  2.     Pedikir.

 

Sektora za ekonomski

  1.  Računovodstveni tehničar;
  2.  Sertifikovani računovođa;
  3.  Sertifikovani revizor.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- Da poseduju potrebnu kvalifikaciju visokog obrazovanja;

- Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godina u relevantnoj oblasti;

- Da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u obrazovanju, upravljanju ili slično;

- Da su završili obuke za procenjivanje, razvijanje kurikuluma, razvijanje programa;

- Da su poznavaoci informacionih tehnologija.

 

Obaveze i odgovornosti:

 

- Izabrani eksperti će potpisati poverljiv ugovor sa NAK,

- razmatraju aplikacije i svu dokumentaciju ponuđača POO-a za akreditaciju institucija,

- Realizuju posete na terenu,

- Sarađuju sa drugim članovima panela, diskutuju i usklađuju njihove stavove,

- Doprinose u pripremanju jednog izveštaja koji određuje nalaze (nalaz) i preporuke u vezi sa akreditacijom institucija,

- Izveštavaju direktoru NAK.

 

Podstiču se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, da lične biografije (CV) i preporuke, mogu da podnose na sledećoj adresi:

 

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani bb, Studentski centar, Priština.

 

Ili e-mailu: donjeta.nimani@rks-gov.net


Tel: 038- 212 595

Rok za apliciranje: Od 15.12.2015. godine do 29.12.2015. godine.


a više informacija kliknite: www.akk-ks.net