Poziv

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije/ponuđače da apliciraju u procesu za validaciju kvalifikacija i akreditacije institucija koja pružaju, procenjuju i izdaju profesionalne kvalifikacije.  

U ovoj fazi mogu da apliciraju samo institucije/ponuđači koji pružaju, procenjuju i izdaju kvalifikacije za ove standarde profesije:

Iz sektora za estetiku

  1.      Frizer/ka
  2.       Pedikir.

Ovom prilikom se pozivaju institucije/ponuđači da apliciraju u ovom procesu, u sledećem vremenskom periodu:15/12/2015. godine do 29/12/2015. godine.

Prilikom apliciranja, institucije treba da u kancelariji nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije dostave sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjene formulare za validaciju kvalifikacije.
  2. Popunjene formulare za akreditaciju institucije/ponuđača.
  3. Izveštaj o samo-procenjivanju.
  4. Uplatnicu apliciranja, i
  1. Ostalu dodatnu dokumentaciju koja se zahteva, priloženu prema formularima.

Za detaljnije informacije možete se obratiti kancelarijama Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije svakog dana od: 10:00-14:00 časova ili kliknite elektronsku adresu:
www.akk-ks.net