Konkurs

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije objavluje da je otvoren konkurs za primenu strucnjaka za posebnim sporazum usluga, da se pridruže panele struçnje preduzimanje aktivnosti za akreditaciju institucija koje pružaju kursevi i kvalifikacje:

-          Tehničar stočarstva;

-          Programer veb stranica i mobilnih aplikacija;

-          Administrator mreža i kompjuterskih sistema.

Kandidati mora da ispune sledeće uslove: 

- Da imaju odgovarajuce kvalifikacije visokog obrazovanja

- Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj

  oblasti,

- Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,

- Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,

- Da poznaju informacionu tehnologiju.

 

Zadaci i odgovornosti:

 

- Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK 

- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača POO za akreditaciju institucija

- Obavlja posete na terenu 

- Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.

- Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi  

  akreditaciju institucije.

- Izveštavaju direktora NAK-a

 

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:

 

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,

Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

 

Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

 

Tel: 038- 212- 595

Rok za dostavu aplikacija je: Od 03.09.2015 do 17.09.2015

Vise informacije možete da nadjete o ovoj adresi: www.akk-ks.net