Konkurs

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije objavluje da je otvoren konkurs za primenu strucnjaka za posebnim sporazum usluga, da se pridruže panele struçnje preduzimanje aktivnosti za akreditaciju institucija koje pružaju kursevi i kvalifikacje:

 • Engleskog jezika
 • Informativne tehnologije i komunikacije

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:

 • Da imaju odgovarajuce kvalifikacije visokog obrazovanja
 • Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj oblasti,
 • Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,
 • Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,
 • Da poznaju informacionu tehnologiju. Zadaci i odgovornosti:
 • Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK
 • Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača POO za akreditaciju institucija
 • Obavlja posete na terenu - Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove.
 • Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi akreditaciju institucije.
 • Izveštavaju direktora NAK-a Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u: Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije, Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština. Email: donjeta.nimani@rks-gov.net Tel: 038- 212- 595 Rok za dostavu aplikacija je: Od 15.07.2015 do 29.07.2015

Vise informacije možete da nadjete o ovoj adresi: www.akk-ks.net