Obaveštenje

Obaveštavamo sve institucije/ usluge kurseva engleskoj jezika da rok za  podnošenja aplikacije I dodatnih dokumenata je odložen do 31.12.2012

 Nakon aplikacije institucije moraju dostaviti kancelariji Nacionalnog autoriteta za Kvalifikacije sledeča dokumenta:

 1.Popunjene formulare za akreditaciju institucije/provajdera

 2. Izveštaj samoevaluacije

 3.  Potvrdu o uplati aplikacije I,

 4. Dodatna dokumenta koje se moraju  priložiti  prema formularu..

 Za  detaljnie informacije obratite se kancelariji Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije  svaki dan od 10;00-14.00 ili na elektronsku adresu : www.akk-ks.net