S A O P Š T E NJ E


Ministar Buja: Činimo maksimalne napore za unapređenje sistema za POO-a

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Ramë Buja učestvovao je na otvaranju dvodnevnog seminara "Revizija i primena Evropskog sistema kredita u Privatno obrazovanje i osposobljavanje POO-a na Kosovu "

Ova seminar je organizovao Nacionalni autoritet za kvalifikacije uz podršku "DVV Internacional" sa ciljem razvijanja i primenjivanje mehanizma bazirajući se na preporuke Evropskog sistema kredita za Profesionalno obrazovanje i osposobljavanje.

Po prvi put na Kosovu, seminar je rukovođen od strane eksperta ekipe Evropske mreže sistema za kredite u POO " ESKPOO " i obezbeđuju informacija i obuku u vezi procedure i procesa implementacije kredita ESKPOO zasnovano na preporuke EK za primenu sistema " ESKPOO " i druge evropske praktikante.

Ministar Ramë Buja, ovom prilikom je rekao da se oseća počašćen iz razloga što prisustvuje ovom seminaru, zbog činjenice o postignutim rezultatima u ovoj oblasti, među  ostalo je naglasio da činimo maksimalne napore u ostvarivanju zajedničke težnje za unapređenje sistema profesionalnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ministri Buja napomenuo je činjenicu da sad je već usvojen Zakon za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i za odrasle, takođe je rekao da MONT je u završnoj fazi osnivanja Agencije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje.

"Ovako ćemo mi ući ozbiljnim koracima sa razvijenim zemljama u ovaj sektor za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje. Uzimamo praksu naboljih i normalno, ovo će nam koristiti u pozitivnom smislu. Imamo iskustva naše prijateljske države nemačke i preporuke Evropske komisije koje veoma cenimo ", rekao je ministar Buja.

Ministar obrazovanja je naglasio da je ovaj seminar za kredite u POO veoma bitan u doprinošenju Kosovu nova iskustva u ovom segmentu. "Ja se osećam privilegovanim zbog toga što se nalazim među profesionalce koji znaju šta rad i šta žele kako bi postigli što je najbolje moguće za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, stoga uz nabolje osećaje vam želim uspeh ", rekao je ministar Buja.

 Ragip Gjoshi, predsednik Generalnog saveta Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije, govorio je o dosadašnji rad Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije kao i o Nacionalnom okviru za kvalifikacije. "U cilju povećanje kvaliteta u obrazovanju i da profesionalne kvalifikacije budu orijentisane ka radnom tržištu, usvojen je sistem za kvalifikacije u okviru ovog Okvira ", rekao je on, međutim on je zahvalio razvojnim partnerima koji daju doprinos u ovom pravcu.

Teuta Danuza, direktorka Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije je naglasila da Evropska mreža kreditnog sistema u POO" ESKPOO " sastoji se od predstavnika države članice EZ, evropski socijalni partneri i ponuđače POO i ima za cilj da podrži sve stranke od interesa u implementaciji preporuka Evropske komisije (EK) za Sistem kredita za POO. Znači, mreža je mehanizam koji proizilazi iz EK i podržava stranke od interesa u POO u države članice EZ za ispunjavanje preporuka donete od strane Evropskog parlamenta i saveta za implementaciju sistema ESKPOO ".

Gđa. Danuza je rekla da seminar ovog nivoa se održava samo sa državama članice Evropske zajednice, što u slučaju Kosova  je urađen izuzetak u cilju unapređenje sa koracima drugih zemalja što se tiče primene Evropskog sistema kredita.

Predstavnici ESKPOO Didier Gelibert i Kosta Artur izrazili su zadovoljstvo što se nalaze u našoj zemlji i što mogu da daju svoj doprinos u interes obrazovanja na Kosovu.