Poziv


Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije/ponuđače da apliciraju u procesu za validaciju kvalifikacija i akreditacije institucija koja pružaju, procenjuju i izdaju profesionalne kvalifikacije.  
U ovoj fazi mogu da apliciraju samo institucije/ponuđači koji pružaju, procenjuju i izdaju kvalifikacije za ove standarde profesije:

1.    Sektor poslovne administracije
   •    Administrativni asistent

2.    Sektor mašinstva
   •    Obrađivač metala
   •    Automehaničar/ka

3.    Sektor prehrambena tehnologija
   •    Pekar
   •    Mesar
   •    Mlekar

4.    Sektor građevinarstva
   •    Instalater vodovoda i kanalizacije
   •    Instalater centralnog grejanja
   •    Električni instalater

5.    Sektor poljoprivrede
   •    Poljoprivredni tehničar
   •    Prodavac
   •    Snabdevač

6.    Sektori Ekonomije
   •    Bankarski službenik/ca,
   •    Referent/Referentkinja uvoza i izvoza
   •    Službenik u statistikama, finansijama i slično
   •    Referent/Referentkinja (službenik/ca) osoblja
   •    Turistički agent i agent putnih informisanja
   •    Menadžer mikro i malih preduzeća (Osnivač poslovanja).

7.    Sektori  Veterinarstva
   •    Veterinarski tehničar

8.    Sektor stočarstva
   •    Tehničar za stočarstvo

9.    Sektor zdravstva
   •    Optički tehničar
   •    Tehničar ortoprotetike
   •    Zubni tehničar
   •    Audiometrista
   •    Ortopedski pomoćnik


10.    Sektor Javne bezbednosti
   •    Carinski službenik
   •    Vatrogasac
   •    Popravni službenik
   •    Službenik policije
   •    Probni službenik


11.    Sektori lingvistike
   •    Engleski jezik
   •    Nemački jezik


(Za institucije koje apliciraju za engleski i nemački jezik treba da se dostave svi dokumenti osim Formulara za validaciju kvalifikacije)


Ovom prilikom se pozivaju institucije/ponuđači da apliciraju u ovom procesu, u sledećem vremenskom periodu: 15/12/2014. godine do 26/01/2015. godine.

Prilikom apliciranja, institucije treba da u kancelariji nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije dostave sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjene formulare za validaciju kvalifikacije.
2.    Popunjene formulare za akreditaciju institucije/ponuđača.
3.    Izveštaj o samo-procenjivanju.
4.    Uplatnicu apliciranja, i
5.    Ostalu dodatnu dokumentaciju koja se zahteva, priloženu prema formularima.

Za bilo koju detaljniju informaciju možete se obratiti kancelarijama Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije svakog dana od: 10:00-14:00 časova ili u sljedećim e-mail adresu:donjeta.nimani@rks-gov.net