Saopcenje za javnost

Završio je prvi proces akreditacije pružatelja kurseva engleskog jezika

 

U organizaciji Nacionalnog Kvalifikacijskog Autoriteta iu suradnji sa Britaninskim Savetom, u prostorijama Studentskog Centra u Prištini održana konferencija za novinare, kojoj su prezentirani rezultati akreditaciju privatne kurseva engleskog jezika na Kosovu.

 U ovoj konferenciji za novinare, Ragip Gjoshi, presednik Upravnog saveta NAK, Ian Cliff, UK ambasador, Teuta Danuza, direktor Nacionalnog Kvalifikacijskog Autoriteta, i Arjeta Emra, direktor Britanskog Saveta, otkrio tokom citavog procesa akreditacije.