Poziv

 

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije/ponuđače da se jave na konkurs za Validaciju kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude usluge za validaciju i čertifikovanje profesionalnih kvalifikacija.

U ovoj fazi mogu konkurisati samo one institucije koje su pokrivaju kvalifikacije za profesionalne standarde iz sledećih oblasti :

Sektor za Izgradnju

1. Instalater za vodu i kanalizaciju

2. Instalater centralnog grejanja

3. Elektroinstalater

 

Sektor za Poslovnu administraciju

1. Administrativni Asistent

 

Sektor mašinstva

1. Obrada Metala

2. Automehaničar/automehaničarka, kod klasifikacije: 7231.02;

 

Sektor Tehnologija hrane

1. Pekar;

2. Mlekar

3. Mesar

 

 

Sektor poljoprovrede

1. Snabdevač;

2. Tehničar agrobiznisa;

3. Prodavac;

 

Sektor ekonomije

1. Službenik/službenica banke, kod klasifikacije: 4122.03;

2. Referent/Referentica za eksport i import, kod klasifikacije: 3422.02;

3. Referent/Referentica (službenik/ca) za kadrove, kod klasifikacije: 3423.01;

 

Sektor turizma

1. Turistički i informativni /e posrednici/e za putovanja, kod klasifikaciije: 4221.01;

 

Sektor hitne službe

1. Protivpožarac, kod klasifikacije: 5161.

 

Pozivaju se sve institucije da apliciraju u vremenu od: 24/10/2013 do 13/11/2013.

 

Uz prijavu, institucije moraju dostaviti u Kancelariji nacionalnog autoritet za kvalifikacije sledeće dokumente:

 

1. Popunjene obrasce za validaciju kvalifikacija

1. Popunjene obrasce za akreditaciju institucije/provajdera

2. Izveštaj za samovrednovanje.

3. Potvrda o uplati za aplikaciju, i

4. Dodatni dokumenti koji se traže

 

Za detaljnije informacije obratitet se Kancelariji Nacionalnog Autoritet za Kvalifikacije, svakog radnog dana : 10:00-14:00, ili pristupite internetskoj stranici: www.akk-ks.net.