Konkurs

Za prijem stručnjaka sa ugovorom o naknadnom radu (radni ugovor), radi priključivanje grupi koja preduzimaja aktivnosti za validnosti kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude, ocenjuju i izdaju kvalifikacije za ove standarde profesija:

 Iz Sektor Administracija biznisa, profil:
1.    Administrativni asistent

Sektor mašinstva, profil:  
1.    Metaloprerađivač/ zavarivač   

Sektor građevinarstvo, profil:
1.    Elektro instalater
2.    Instalater centralnog grejanja
3.    Instalater vodovoda i kanalizacije

Kandidati mora da ispune sledeće uslove:  

- Imaju relevantnu kvalifikaciju,
- Da budu kvalifikovani i da imaju profesionalno iskustvo najmanje 10 godine u odgovarajućoj
  oblasti,
- Da imaju najmanje 5 godine radnog iskustva u obrazovanje, menadžment ili slično,
- Da imaju završene obuke za procenu, razvoj kurikulluma, razvoj programa,
- Da imaju saznanje o razvoju profesionalnih kvalifikacija i tržište rada,
- Da poznaju informacionu tehnologiju,
- Poželjno je da znaju Engleski jezik.

 Zadaci i odgovornosti:

- Eksperti će biti angažovani  za određene radne dane,
- Razmatraju aplikacije i kompletnu dokumentaciju ponuđača za POO o validnosti kvalifikacija i
  akreditaciju institucija,
- Obavlja posete na terenu,  
- Sarađuje sa drugim članovima grupe, diskutuju i usklađuju svoje stavove,
- Doprinose u pripremanju izveštaja koji određuje njihova saznanja i preporuke u vezi validnosti
   kvalifikacija i akreditaciju institucije,
- Izveštavaju direktora NAK-a,
- Odabrani stručnjaci potpisaće poverljivi ugovor sa NAK.

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove, da svoj CV i preporuke mogu dostaviti u:
Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije,
Ul. Agim Ramadani b.b Studentski Centar Priština.

Email: donjeta.nimani@rks-gov.net

Tel: 038-212-595
Rok za dostavu aplikacija je: Od 18.06.2014 do 08.07.2014.