Radionica: Postavljanje standarda za Engleski jezik kao stranog jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu

Datum: 08. septembar 2010, Mesto: Hotel Afa, Priština

Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i domaćim akterima na Kosovu pokrenula ambiciozan projekat da uspostavi standarde posebno u nastavi stranih jezika na svim nivoima u privatnom i javnom sektoru. Jedan od glavnih ciljeva NAK je da se obezbedi da standardi vrednovanja učenja stranih jezika biti tesno povezana sa Zajedničkim evropskim okvirom (Common European Framework of Reference). Jednodnevni skup "Postavljanje standarda Engleskog kao stranog jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu", koju je organizovao NAK, MONT i Britanski savet na Kosovu od 08.10.2010. Ovaj skup je otvorio Ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju gospodin Enver Hodžaj. Britanski ambasador na Kosovu g-din. Andi Sparkes obratio se učesnicima i komentarisao o važnosti uspostavljanja standarda. Učesnici na ovom skupu su bili predstavnici lokalne samouprave, privatne i državne škole koje nastavu održavaju na stranim jezicima, i predstavnici univerziteta. Pozvani su bili predstavnici Univerziteta Kembridž ESOL Examination koji su bili pozvani prikažu prezentaciju "Povezanost školskih planova i programa sa Zajedničkim evropskom okvirom za Referencije".

Putem ove prezentacije g-din. Obee Z.Bob razmotrio nekoliko pitanja u vezi sa dimenzijama planova i progrma ili sillabusa, prilagođavajući nastavni plan i program na osnovu posteojećeg znanja stečenog tokom procesa nastave, obuka nastavnika i vrednovanje postignuća, takođe prikazao neke primere u vezi Cambridge ESOL i pomoć koji je pružio ovaj univerzitet ministratvima u različitim zameljama širom sveta.

Od svih učesnika je tražio učešće u diskusiji da izraze željene ciljeve u vezi učenja stranih jezika i vrednovanje na Kosovu. Preporuke učesnika sa ovog skupa je da se vrednovanje jezika odvija u dve faze:

Jednogodišnji i petogodišnji cilj.

Postignuća ili željeni rezultati su da učenici prođu u nižem osnovnom ciklusu u A2, osnovni viši ciklus B1 (uzrast 16 godina), srednji ciklus B2 (uzrast 18 godina). Tokom 5 godina glavni cilj je da ima izlazne nivoe: Osnovni izlazni A2, srednji bazični (uzrast 16 godina) B2 I visoki izlazni C1.

U fokusu zbivanja bilo je kako da se pomogne nastavnicima da postignu nivo samosvesti nastavne metodologije koja usmerava ka implementaciji preporuka. TKT se smatraju kao jedna inicijativa i planovi su već u toku za 150 nastavnika koji su zainteresovani za ove kurseve i koji teže da završe test početkom 2011. NAK je anagažovana da sprovede plan za akreditaciju škola za strane jezike i raspravu o ovom aspektu kao i oko minimalnih uslova za nastavnike.

Sugestija da Advanced da se upotrebi kao minimalna kvalifikacija za nastavnike do B2 i TKT / CELTA / DELTA izgleda da će formirati solidnu osnovu za nastavnike sa različitim kvalifikacijama. G. Majkl Carti sa Univerziteta Cembridge ESOL pohvalio NAK za njihovu posvećenost u vezi sa postavljanjem standarda i vrednovanje učenja stranog jezika i ističu da Univerzitet u Kembridžu je privilegovan kao učesnik u takvom razvoju u zemlji tamo gde je stanovništvo najmlađe i motivisano na putu ka uspehu.

Ova vrsta uvođenja i postavljanje standarada stavlja Kosovo u pravcu efikasne implementacije naspram politike učenja stranih jezika i može postati referentna tačka za ostale zemlje u regionu.