Ministri Hodžaj, Rašić i Bećaj: Okvir kvalifikacija, važan dokument za Kosovo

Utorak 12 Oktobar 2010 09:19

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT), Kosovski autoritet za kvalifikacije zajedno sa Evropskom komisijom Kancelarije za vezu promovisali su danas Nacionalni okvir kvalifikacija, ovaj proces koji je podržan od strane EU-projekta KOSVET V. Nacionalni okvir kvalifikacija će obezbediti da kvalifikacija za svaku profesiju se uskladi jasno definisana znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za profesionalne kvalifikacije te je u skladu sa evropskim kvalifikacijama.

Ministar obrazovanja Enver Hokhaj, rekao je Nacionalni okvir kvalifikacija je veliki korak za Kosovo, pošto što je znanje, veštine koje stiču učenici i građani, mogu se prihvatiti i ekvivalentna su sa drugim zemljama Evropske unije.

Naš glavni cilj je da imamo obrazovni sistem koji prevashodno služi ekonomskom rastu i tržištu rada, da imamo raznovrstan i pluralistički sistem obrazovanja koji pruža programe i nivoe obrazovanja, i u svim oblastima obrazovanja i osposobljavanja, koji je ključan za ekonomski razvoj, viši srednji nivo da bude dostupan svokom mladom pojedncu, svakom građaninu, da on zapravo stekne znanje, veštine koje se prevode na određenim sertifikatima koji se mogu priznati u okviru našeg sistema obrazovanja.

Minsitar Hodžaj je rekao da od danas Vlada Kosova, kroz Nacionalni autoritet za kvalifikacije treba da formiraju sistem koji uključuje obrazovanje i osposobljavanje koje omogućava mladim ljudima da dobiju diplome i nivoe obrazovanja.

Predstavnik Kancelarije za vezu Evropske komisije Kjartan Bjorson i rekao je da ne može nijedna država da opstane bez kvalifikovanih ljudi i kroz ove kvalifikacije građani postaju aktivni građani."Važno je da obrazovni sistem prilagodi sve ove zahteve koji su definisani, tako sistem mora biti fleksibilan da omogući mobilnost unutar Kosovu ili drugde u Evropi. Sa ovim sistemom omogućava da se nivo osposobljenosti može testirati. Ovo je veliki korak i u skladu sa dešavanjima i postupcima u okviru Evropske unije. "U međuvremenu, ministar rada i socijalnih pitanja, Nenad Rašić, kaže da na Kosovu postoji oko 335 hiljada lica koja traže posao, od čega 208 hiljada su sa osnovnom školom. On je rekao da postoje samo 8 centari za stručno osposobljavanje, kroz koji samo 2 odsto nezaposlenih može biti obučeno.

"Dakle, ovo je neophodan korak da se poboljša ova situacija, ja snažno podržavam ovaj čin i danas sam siguran da na ovakav način čemo graditi budućnost Kosova."

Besim Bećaj, ministar za evropske integracije rekao da je, pored procesa integracije Kosova, treba da se pripremi i ekonomska integracija. " Ono šta čini konkurentnu ekonomiju je dobro obučena osoba sa evropskim standardima po Okviru kvalifikacija".

Teuta Danuza, direktor Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije je govorila o ulozi ovog autoriteta. Autoritet kvalifikacija Kosova, bavi če se i sa akreditacijom institucija koji razvijaju kvalifikacije. U toku 2009. godine podrškom od strane Evropske komisije osnovan je Nacionalni autoriteta za kvalifikacije, izrađen je i Okvir nacionalnih kvalifikacija, koji ima 8 nivoa u skladu sa Okvirom evropskih kvalifikacija.