Održan je prvi sastanak Upravnog odbora Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije ne Kosovu

Utorak 12 Oktobar 2010 09:27

Upravni odbor Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije Kosova (NAK) održao je svoj prvi konstitutivni sastanak. Na sastanku je takođe raspravljano o značaju Nacionalnog okvira kvalifikacija, njen uticaj na obrazovni sistem na Kosovu i procesa evropskih integracija na tržištu rada, kao i uloga NAK u tom procesu.

Za Predsednika ovog saveta izabran je dr. Avdulla Alija, direktor Departmana za visoko obrazovanje u MONT-u. Ministar obrazovanja Enver Hodžaj, upoznao skup da je imenovanje članova Upravnoog odbora NAK-a usvojen je odlukom od strane Vlade Kosova. Ovo je predviđeno u Zakonu o Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK). Ovaj savet, zajedno sa NAK ima obavezu da upravljaju, prate i podržavaju proces uređivanja i akreditacije neformalnog obrazovanja na Kosovu.

Kosovo već ima obrazovni sistem u kojem svaka mlada osoba ima mogućnost da od nstavnog procesa dobije odgovarajuću kvalifikaciju za tržište rada i da ponovo se vrati u procesu nastave i učenja. Ovaj Okvir kvalifikacija povećava mobilnost naših mladih u okviru regiona i u Evropi koja omogućava prenos zvanja, diploma i kvalifikacija i priznavanje prethodnog učenja u isto vreme pruža kvalitetnu garanciju.

Pored toga, ministar Hodžaj je rekao da kroz NOK, biće ponuđeni mogućnosti za akreditaciju bilo kojeg ponuđača / pružaoca mogućnosti, programa i raznih profesionalnih kurseva pružaju sertifikat ili diplomu.

Ove diplome ili stručni sertifikati će biti prihvaćene širom Evrope pošto je naš Okvir kvalifikacija je jednaka sa evropskom istakao je Minsitar Hodžaj i dodao da je sve do sada urađeno od strane do sada donela je Agencija za akreditaciju programa koji pružaju univerzitetska zvanja, NAK će izvršiti kreditiranje univerzitetskih programa koji nisu universitetski, ali koji su podjednako važni za Kosovo izjavio je Ministar Hodžaj. U međuvremenu gospodin Melvin Asin (Evropska komisija) je rekao da uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija ima za cilj uvođenja Kosova ka bržem evropskom putu na veoma jasan način. Finaliziranje i putpuna imaplementacija NOK će ojačati konkurentnost radne snage na Kosovu.

Kancelarija za vezu Evropske komisije na Kosovu je spremna da doprinese u omogućavanju potpunog olakšanja u ovom procesu osiguravajući da okvir kvalifikacija u potpunosti i u skladu sa Evropskim kvalifikacionim okvirom.

Projekat KOSVET-V je samo jedna od inicijativa Evropske komisije u procesu reformi u obrazovnom sistemu, koja ima poseban uticaj u ovom sektoru.

Podržano od strane evropskog iskustva, rad na projektu, zajednički akteri uključeni u AAP će nastaviti da rade u pravcu obezbeđivanja kvaliteta i standarda.

Uloga odbora NOK i uloga odbora za AAP je veoma važna u ovom procesu rekao gospodin Asin. On je dalje rekao da je MONT pokazao napor i psovečenost u ovom izazovu. Ovo je novi proces za Kosovo i uspostavljanje autoriteta, odnosno Odbor za NOK je samo jedan od prvih koraka rekao, između ostalog gospodin Melvin Asin.

Upravni Odbor se sastoji od 13 članova izabranih od strane Vlade Kosova, koji se sastoji od predstavnika Ministarstva rada i socijalnog pitanja, Ministarstvo Trgovine i Industrije, jedan predstavnik ekonomije i finansija, predstavnik Ministarstva zdravlja, dva predstavnika univerziteta, predstavnici nevladinih organizacija, obrazovanja i osposobljavanja od strane privatnog sektora i dva predstavnika MONT-a.

Teuta Danuza, Direktor KAK je govorila o hronologiji razvoja NOK i procesa na Kosovu.