Radionica: Izazovi obrazovanja odraslih na Kosovu

Ponedeljak 06 Juni 2011 09:42

Radionica: "Izazovi obrazovanja odraslih na Kosovu''

Datum: 11. 02. 2011

Mesto: Vila Grmija u Prištini

Nacionalni autoritet za kvalifikacije zajedno sa DVV Internaltional organizovali ''Izazovi obrazovanja odraslih na Kosovu''.

Ciljevi ove radionice su bili da se predstavi trenutna situacija i izazovi obrazovanja odraslih na Kosovu, raznolikost relevantnih aktera uključenih u obrazovanje odraslih na Kosovu i uloga Okvira i NAK u unapređenju obrazovanja odraslih u Kosovu.

Kao zaključak ove radionice proizašle sledeće preporuke:

-Izazovi javnih pružaoca usluga za pružanje obrazovanja odraslih su povezani sa zahtevima razvoja na tržištu rada i društva, manjak infrastrukture (ili nepostojeća) pravna, nedostatak finansijskih sredstava (budžet), nedostatak politike na nacionalnom nivou za obrazovanje odraslih, nedostatak koordinacije javnih usluga za obrazovanja odraslih;

- Unapređenje i koordinacija nosioca obrazovanja za odrasle, ministarstva i donatora treba da se uradi preko VSOO i NAK.

Aktivnosti ili konkretni koraci predviđeni od strane MONT, MRSZ, NAK za unapređenje uključivanje odraslih u obrazovanju na Kosovu trebalo bi da pregledate i ujedinjenje zakonske infrastrukture i strategija, razvoj partnerstva između institucija i pružaoca obuke na osnovu zahteva aktuelnom tržištu rada (L / D);

- Priznavanje prethodnog znanja i kvalifikacije, kao i njihovo integrisanje u sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja na Kosovu treba da se uradi kroz razvoj uputstva za priznavanje prethodne nastave/učenja, uspostavljanje evaluacije, uključujući komisije relevantnih aktera. Takođe razvoj instrumenata / mehanizama za vrednovanje NAK, razvoj profesionalnih standarda i profesionalni opis, razvoj i akreditacija institucija (programi) za vrednovanje, akreditacije, razvoj procedura profesionalnih standarda i kvalifikacija, procedure kvaliteta zasnovan na međunarodnim standardima.