Poziv

Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije/ponuđače da se jave na konkurs za Validaciju kvalifikacija i akreditaciju institucija koje nude usluge za validaciju i čertifikovanje profesionalnih kvalifikacija.

U ovoj fazi mogu konkurisati samo one institucije koje su pokrivaju kvalifikacije za profesionalne standarde iz sledećih oblasti :

Privredni sektor

1. Menadžer mikro i malih preduzeća (Osnivač biznisa).

Pozivaju se sve institucije da apliciraju u vremenu od: 25/07/2014 do 14/08/2014.

 

Uz prijavu, institucije moraju dostaviti u Kancelariji nacionalnog autoritet za kvalifikacije sledeće dokumente:

 

1. Popunjene obrasce za validaciju kvalifikacija

2. Popunjene obrasce za akreditaciju institucije/provajdera

3. Izveštaj za samovrednovanje.

4. Potvrda o uplati za aplikaciju, i

5. Dodatni dokumenti koji se traže

 

Za detaljnije informacije obratitet se Kancelariji Nacionalnog Autoritet za Kvalifikacije, svakog radnog dana : 10:00-14:00, ili pristupite internetskoj stranici: www.akk-ks.net.