Poziv

U skladu sa Zakonom o nacionalnim kvalifikacijama (03 / L-060) i Administrativno uputstvo za potvrđivanje i odobravanje nacionalnih kvalifikacija i akreditacija ustanova koje nude kvalifikacija na Kosovu (br 29/2014.):Nacionalnog  Autoritet za Kvalifikacije poziva sve institucije / provajdere da se prijave proces validacije kvalifikacija i akreditacija ustanova koje pružaju, procijeniti i donijeti stručne kvalifikacije.U ovoj fazi se mogu prijaviti institucije / usluga koji nude, ocjenjuje i izdati sljedeće kvalifikacije:
Sektor javne sigurnosti:

1. Novi policajac; 2. Popravnom službenik; 3. Carinski službenik; 4. Vatrogasci.

Nacionalnog  Autoritet za Kvalifikacije takođe poziva sve institucije / davaoci za primjenu u procesu akreditacije ustanova koje pružaju:

- EngleskiJezički kursevi 
- Njemački Jezički kursevi

Ovom prilikom pozivamo institucije / pružalaca primijeniti u ovom procesu u narednom vremenskom okviru: 07.11.2014 do 07.11.2014. Kada se primjenjuje, institucije treba da dostave u kancelariji Nacionalne kvalifikacije Autoritet sljedeću dokument: 1. Završen obrazac za akreditaciju institucije / provajdera; 2. Sopstvo - Izvještaj evaluacije; 3. Uplatnica za prijavu; i 4. Ostala dodatna dokumenta koja su potrebna u prilogu na temelju oblika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorije Nacionalnog Autoritet za Kvalifikacije, svaki dan od: 10: 00-14: 00 sati ili kliknite na e-mail adresu: www.akk-ks.net.